0212. 613 4 000

Laboratuvar Malzemeleri

Heparin Tüpleri

Heparin tüpleri sadece acil bio-kimya testleri için plazma numunesi toplamayı ve kan reholoji testi içinde bunu sağlamayı amaçlar. Tüpün içinde orantılı bir şekilde sıkılmış Lityum Heparin yada Sodyum Heparin vardır. Bu madde bir çeşit antitrombinsleri aktive eder. Bu da pıhtılaşmanın kademeli reaksiyonunu bloke etmeyi sağlar.

Jel & Heparin tüpleri bir çeşit anatikoagülasyon tüpüdür. Hızlı, acil bio-kimya testleri için yüksek kalite plazma numunesi toplamayı amaçlar. Tüpün alt kısmında plazma ve kan hücrelerini ayıran bir jel bulunmaktadır.

Bu jel, plazmanın kan hücrelerine bulaşıp karışmasını engeller. Böylece, sonuçların geçerliliğini sağlamlaştırır. Aksi takdirde numune 72 saat sogukta muhafaza edilmeden ve ayrıştırılmadan alete konulmaz. .

Diğer türlü kaliteli bir sonuca ulaşmak için testi tekrar yapmak gerekir.